Grafisk design

Det finns många missförstånd om grafisk design. En av dessa är att en grafisk designer framför allt sysslar med estetik. Det stämmer förvisso till en viss del men det är inte enbart eller ens främst det som görs. Det handlar i första hand om information. Hur kan ett budskap bäst förmedlas så att så många som möjligt, så enkelt som möjligt, förstår det?

Designbegreppet är i sig inte så självklart som man kan tro. Det förändras med tiden och grafisk design är inte en disciplin som är helt tydligt avgränsad mot andra områden. Tvärtom överlappar många designinriktade discipliner med varandra. Detta gör det hela mer intressant men också svårare att definiera. Vi har sagt att det handlar om kommunikation – men hur görs detta?

Hur och vad?

Som namnet antyder använder man inom grafisk design ytor och färger för att förmedla ett budskap men också ord, bilder och symboler. Rätt kombinerat kan information kommuniceras så att de allra flesta förstår. Grafisk design har alltså alla möjliga visuella typer av uttrycksmedel till sitt förfogande och använder dem också flitigt på olika sätt. Vad är det då som designas?
En grafisk designer gör i princip allt och i vår vardag finns det på så vis överallt saker som en grafisk designer har gjort. Det handlar om hemsidor, etiketter på flaskor och burkar, reklam och mycket mycket mer. Går du utanför dörren dröjer det inte länge förrän du ser en produkt av en grafisk designer. De finns överallt.

Vad behövs grafisk design till?

Det kanske är så att du har ett företag som har en fantastisk bra produkt. Det enda du då behöver är ett sätt att nå ut till folk och få dem att förstå produktens storhet. Det är här en grafisk designer kommer in. Det kan vara så att din produkt behöver kommuniceras bättre eller så kanske du behöver hjälp med utformningen av marknadsföring.

Det är också viktigt att ha en egen identitet när man ska marknadsföra ett varumärke. Har ditt företag och dina produkter liknande kännemärken kan de också kännas igen som hörande till samma varumärke. Även sådana saker kan en grafisk designer hjälpa till att kommunicera. Det är med andra ord ett essentiellt yrke på många ställen i vårt samhälle.