Grafisk design

Det finns många missförstånd om grafisk design. En av dessa är att en grafisk designer framför allt sysslar med estetik. Det stämmer förvisso till en viss del men det är inte enbart eller ens främst det som görs. Det handlar i första hand om information. Hur kan ett budskap bäst förmedlas så att så många … [Read more…]